Psychoterapia „na wyginięciu” ?

Psychoterapia to dyscyplina, która – z punktu pojmowania laika by się wydawało – przeżywa od wielu lat swój rozkwit w Polsce, niemniej jednak dane najświeższych badań statystycznych kontestują te przekonania. Jak jest rzeczywiście? Sprawdziliśmy!

Dane statystyczne

Dane statystyczne, które możemy odnaleźć w Google Trends zdają się niemalże bezsporne: Psychoterapia swój szczyt zainteresowania doświadczyła w Polsce w dwutysięcznym szóstym, tak więc prawie dekadę temu. Wtedy fraza „psychoterapia” było najchętniej poszukiwane przez Polaków, acz w żadnym razie nie świadczy to, że właśnie wtedy najczęściej poszukiwana była właśnie pomoc ze strony specjalistów. Korelacja tych wyników z hasłami, pod którymi ludzie potrzebujący wyszukiwaliby pomocy w swoim mieście, innymi słowy np. wyszukiwaniami: „psychoterapia Kraków” bądź też „psychoterapia Warszawa”, w których apogeum zainteresowania obserwujemy w okolicach 2008 roku, wolno uznać że w poprzednim okresie Polacy poszukiwali danych o psychoterapii w zamierzeniach edukacyjnych.
Należy jednakże przyznać,, że zauważalny jest spadek zainteresowania tą sferą. Jak znaczny? W przypadku haseł lokalnych – da się stwierdzić dramatyczny: liczba poszukiwań gabinetów psychoterapeutycznych w Warszawie jest aktualnie na poziomie ledwie przewyższającym 25% poziomu maksimum. Coś lepiej sytuacja wygląda w grodzie Kraka – liczba wyszukiwań znajduje się na poziomie przewyższającym 40% poziomu maksymalnego, notowanego w maju 2008 roku.

Regres zainteresowania psychoterapią?

Jak uwypuklają wyniki opracowania opublikowane w „Clinical Psychology Review” spadek zainteresowania być może bezpośrednio powiązany z działalnością reklamową przedsiębiorstw farmaceutycznych a także doktorów, którzy wyraźnie chętniej niż w poprzedniej dekadzie przepisują leki psychoaktywne jako bazę kuracji.
Na dodatek, brakuje w Polsce wśród społeczeństwa wiedzy, jaka umożliwiałaby poszukującym poradni zdrowia psychicznego odseparowanie działalności psychoterapeuty, psychologa tudzież psychiatry.